საკონტაქტო ინფორმაცია


თბილისის ოფისის საკონტაქტო ინფორმაცია:

შპს „ინგლისურ-ქართული სათარჯიმნო ბიურო, ი-ჯი-თი-ბი“.
კოდი: 429649874.
ელ-ფოსტა: targmani@english-georgian.ge
ტელ.: (+995 32) 273 69 56
მობ.: (+995) 598 255 442


ევროპის ოფისის საკონტაქტო ინფორმაცია და მისამართი:

შპს „ინგლისურ-ქართული სათარჯიმნო ბიურო“,
ბულგარეთი,
ქ. ბურგასი,
კვარტალი სარაფოვო, 8016,
ანგელ დიმიტროვის ქ. №22“ა“,
საფოსტო ყუთი №14.
ელ-ფოსტა: translation@english-georgian.ge
ტელ.: +359 884 282448


„სკაიპით“ დაკავშირება

ჩვენს ოფისს წყალქვეშა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენის მეშვეობით 100 მგბ/წმ უწყვეტი ინტერნეტი მიეწოდება, რაც დანარჩენ ევროპასა და საქართველოსთან დაკავშირებისას სისწრაფის მაღალ დონეს უზრუნველყოფს. ამრიგად, ჩვენ საშუალება გვაქვს გავმართოთ და მონაწილეობა მივიღოთ მაღალი ხარისხის საკონფერენციო ზარებში. თავდაპირველად, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, რათა მოკლედ აგვიხსნათ განსახილველი საკითხი. შემდგომ ამისა, ჩვენ შეგვიძლია „Skype“ საკონფერენციო ზარის მოწყობა, ორივე მხარისათვის მისაღებ და წინასწარ დათქმულ დროს.english to georgian dictionary button